آهنگ گنگ بودن

از ابتدای قصه،

هرگز کسی نه فکر نمی کرد.

در شعرهای من،

این گونه ماندن، بودن.

هر آینه از عشق سرودن.

من از تو حرف،

واژه، قصیده،غزل.

در نیستی،

در انتظار،

هستن و بودن.

با این همه،

گاهی،

یادی بکن.

در انتهای قصه، از من.

بیدار،

خسته،

ساکت،

ماندن.

در حسرت همیشه ی بودن.

/ 3 نظر / 12 بازدید
آیلین

خواندن شعرهایت مرا آبستن حسادتی کور میکند از این " تو" غایب محبوب ... سلام دوست خوبم..[لبخند]

هذیون

دوست داشتم ش... یعنی باید گاهی یادی کنم از بقیه در انتهای قصه م؟ آخه قصه خراب می شه...