یلدا

دنیا همین بوده.

از دیرباز تا همیشه.

این روزها نیست که تنها،

شب را، با آن همه سپیدی درخشان،

سپیده می بلعدشان.

دنیا را گریزی نیست، تو کیستی؟

ستاره های تک،

شب های تنهایی،

یعنی تو،

از روزهای نخستین هستی،

بوده ای، ولی نیستی.

/ 0 نظر / 26 بازدید