ایتالیا

١.

هی سن پدرو!

کلید زنگ زده ات را زمین بگذار،

کنار من بنشین.

شاید بهشت را،

در جرعه های باکاردی پیدا کنیم.

و تو داوود!

فلورانس،

از انقباض اندامت، غمگین است.

سنگت را بیانداز!

چنگ دوستی بنواز.

ای باکره ی مقدس!

خونابه های این پیرمرد،

جوانی تو راست که می شوید.

و ما بی آنکه بدانیم،

به میکل آنژ و بلینی غبطه می خوریم.

٢.

جولیا! فرشته ی کوچک من.

یادت هست؟

وقتی که از چشمان من گریختی و زمین خوردی.

تو لبخند زدی و گفتی خوبم!

و بعد گوشه ای جز من نیافتی.

و در آغوش هم گریستیم.

گاهی،

حس همذات پنداری،

چقدر دردناک است.

٣.

زیر بار این ستونهای بلند،

زمین می چرخد.

و من عاشق می مانم.

-بی گاو و لاک پشت-

غروب نزدیک است گلی لئو!

بیا تنی به آب بزنیم.

و بعد شراب بنوشیم.

زندگی هنوز زیباست.

۴.

من در سایه ی تمام این ستونهای مرمر،

ایستادم.

چشمانم را بستم.

و به تو اندیشیدم.

می دانم.

روزی تو را در موزه ها خواهم یافت.

***

In every single shadow of,

These long tall columns,

I just stood behind.

And thought of you.

I do believe,

Oneday in a museum,

You would be found.

۵.

باربارا!

بوی باروت می دهد لبانت.

مرا ببوس!

که من از فتیله و آتش،

نشانه هایی برای تو دارم.

۶.

از ایتالیا بالا رفتم.

باران می آمد.

دیر رسیدم.

تو کج رفته بودی.

و من بی آنکه به تماشای تو بنشینم،

غروب را در رم گریستم.

و پایین آمدم.

٧.

ناقوس ها صدا که می کنند.

پرنده هاکه پر می کشند.

مرغ دریایی می شوم.

پر می کشم تا لحظه آمدنت.

و بعد می نشینم و به تو می اندیشم.

٨.

در هیچ کجای دنیا،

نه! هیچ کسی چشم به راه تو نیست.

این را،

قایقرانی که سیگار می کشد،

در ترانه ای محلی می خواند.

***

Nowhere in the world,

No, nobody is to wait for you.

This,

Is what a sailor smokes,

In a sad folk song.

/ 1 نظر / 10 بازدید
شبنم

و بازهم شعری برای در و داف ها... این بار از مهد مد و چرم