شهرزاد

لا مذهب! چه می کنی؟

با این طریقت لرزان سینه و ران.

رقاصه ی عرب.

زیباروی جوان.

جلاد هم که باشی،

دجله می شوی از شعر.

در انار پستانهایش.

***

Your miscreant eyes!

What are they doing with,

These dancing credo trembler,

Breasts and thighs?

The Arab idol!

Who is a killer,

Or such as hermits,

Would be the Tigris,

Into her breasts,

Gush of rhythms.

/ 5 نظر / 7 بازدید
ژان نازیل کسا

خیلی وقته که حرفی برای گفتن نیست.. تنها لبخند میزنم که به لبخندت در بشه..[لبخند]

hoda

سال نو مبارک!