دلتنگی

جدا ماندم از تو.

مثل برگ،

که عاشق آغوش باد می شود.

و در پای خودم افتادم.

/ 8 نظر / 8 بازدید
Miss Ferii

برگی که در بهار فرو می افتد .. هنوز ماهها تا پاییز و فرو افتادن وقت بود..

..........

اگر از عشق و علاقه ای که داری یا داشتی خودت را بازنده و هدر رفته می دونی به خاطر اینکه بدستش نیاوردی بدون پس انسان کوچکی بودی . چرا که باید سپاسگزارش باشی چون احساس بزرگ و دست نیافتنی عشق را به تو چشانده . عاشق بودن چسبیدن و مالک شدن نیست . رهاش کن تا آزادانه زندگی کنه و عاشقانه دوستش داشته باش نه افسوس بخور !

مريم شكراني

سلامن علیکم آقای همیشه خندان

.........

تو که استاد می نامی به خنده! تو را نامی ندارم کز سر کین نداری با منو این عشق رازی اگر داننده بودی خواهمت گفت که دنیا چون تو دارد خشک چوبی.

!!!!

تو هنوزم طبیب می خواهی !!! اگرچه کتمان می کنی!! اینم خصلت تمام بیماران است. از جوابی که به آقا یا خانم ........ داده ای میشه فهمید.

لولو

سلام وب خوبی اری به منم یه سر بزنی خوشحال میشم