حسرت تنهایی

کاش اینجا نبودی.

یا اگر بودی،

شبیه خودت بودی.

که من از شباهت خودم،

به تو،

در آینه، می ترسم.

/ 2 نظر / 9 بازدید
نازلی

درود: شبیه من خودم نمی شود جایی در ردیف نخل ها جا ماندم و صبح های تو هنوز هم بی طعم خرما گس است! ............... این کارت وحشتناک خوب بود دوست عزیز... سنگین وزین . . . شیرین؟

آیلین

اما من شبیه هیچ کی نیستم . هیچ کی ... حتی خودم !! [خنثی]