دلتنگی

بال بگشای!

به قله های فردا، دیر می رسی.

بغض پنهان را، به دور دست آبی بسپار.

آنی که رهگذری خسته، خیره و خاموش،

به یاد می آورد،

پشت شیشه ها، تو را.

/ 7 نظر / 8 بازدید
ا ل ه ه

سرو هم که باشی، دلت تنگ می شود. برای بهار. [دست][گل]

Arghavan kb

ماه دل تنهای شب خود بود داشت در بغض طلایی رنگش میترکید

نازلی حقانی پرست

درود: به قله های فردا ، دیر می رسی! آخر ، اکنون هم دیروز است! ....... زیبا بود نادر جان!

الهام

به روزم در این بامداد و این باران

مونا حسنی

از نگاه عمیقتان مممنون. شعرهای زیادی ست از شما که دوستشان دارم. مثل "عادت".