رویای تو

به خلوت من بیا.

گاه تنهایی.

آتش بزن،

در سرخی لبانت، نامم را.

بستان.

در سکوت اندامم، جانم را.

بعد به قصه ها برو.

یا در شعر عاشقانه ای،

خلاصه شو.

تمام تو،

در تنهایی من،

تمام نمی شود.

/ 4 نظر / 5 بازدید
Arghavan kb

تمام نمی شود ..

نازلی حقانی پرست

درود: مرا از قصه تا حقیقت خود می خوانی . در خود می نشانی . فردا روز از خود می رانی . و باز در قصه ای دیگر می میرانی! چگونه تمام نمی شود؟ تمام من در تنهایی تو؟