مهربان باش

خیالت،

این روزها،

سایه روشن ابری است.

از آسمان بهار،

بی آنکه ببارد، می گذرد.

***

In the spring sky,

The dream of you, is such a cloud penumbra,

passes with no fall.

/ 2 نظر / 5 بازدید