باش

بیا.

روایت تازه شوم.

درخت باش.

میوه ی تو شوم.

ترسی از ستاره ها ندارم.

آندم که می دوند در چشمانم.

رویای تو پرتم می کند.

هر کجا باشم.

/ 1 نظر / 6 بازدید
نازلی حقانی پرست

درود: رویای تو ، مرا ، به جزیره می برد. آنجا که درخت با آفتاب عاشق ترست. جزیره می شوم ، محبوس میان دلت. تو درخت باش . آفتاب ، ایمان من! ......... زیبا بود . اندکی غریب!