دوستت دارم

نه در شهرهایی که بوده ام.

نه جاده هایی که تمام نمی شوند.

تو را در خاطره هایی که در قلبم،

همیشه می ماند.

یافته ام.

و دوستت دارم.

/ 1 نظر / 12 بازدید
رضاکاظمی

[لبخند] و برای بهار [گل]