جام سرکش

شهوت آبشار،

از شراب دهانت، می چکد.

سرخ می شود شبم، از لبانت.

سر می کشد.

سر می کشی در نفسهایم.

سر می رود فریاد تو تا من؛

خاموشم.

از جام تو، می نوشم.

/ 2 نظر / 9 بازدید
مهسا

در هرم نفسهایت می سوزم و از جام تو، می نوشم.

! DU LAC