کاباره

رز بر تن می پوشی.

و دل می بری با نفسهایت.

در سینه های لرزان تو، هر شب،

مردی عاشق می میرد.

/ 2 نظر / 8 بازدید
نازلی حقانی پرست

چگونه می شود که مرد عاشق در سینه های لرزان تو می میرد؟ گویی لیلی تو می شوی لیلا رقاصه می شود و مرد عاشق که با نفس هایت ذوب می شود می چکد بخار می شود تمام می شود !

مینا

من این رو دوست داشتم ...