برای تو

ماه،

عروس آسمان می شود.

وقتی در قاب عکس خالی،

می رقصد.

عاشق تو بودن،

رویای هر ستاره ای ست.

 

/ 9 نظر / 9 بازدید
هذیون

آهنگ این جا به قتل می رساند آدمی را انگار کن که قلب نداشته اش را به فنا م یدهد یا بقا یا یک همچین چیزی در روزگاری که مد بود عرفان قدیم بخوانیم و ابن عربی گوشت تنمان را بلرزاند و فکر کنیم که وصف عشق ا زخود عشق اسان تر است و نبود... و نیست.. و نوشتن هر تکه عاشقانه ای آدم را تن نداشته آدم را تکه تکه می کند.... من می دانم... آهنگ این جا آدم سالم را عاشق م یکند اصلن نم یگذارد آدم بنازد که خیلی قوی و بلند است.. مثل باد می برد آدم را م یکند از جایش.. چه برسد به من که اصلن همین جوریش هم تب دارم... هی... انگار جعبه پاندورا را باز کنی و چنین صدایی بدهد و دیگر برگشتی نیست...

star

شب های تنهایی با عروس آسمان نجوا کن به یاد روزهای آفتابی و شوق شیدایی

Star

.... تو هم که بی صدا شدی آهای خدای آسمون آهای خدای عاشق ها تویی فقط دلخوشیمون . . آره دلم خیلی پره از غم های رنگ و وارنگ از جمله "دوست دارم"! دروغ های خیلی قشنگ

آرزو

قشنگ بود...

...

اوهوم[لبخند]

نغمه

ای ستاره های شیطون!

ا ل ه ه

تاس می اندازم جفت پوچ نخواستی که باشی...! ............................. ............. " نبض خیس صبح " به روز شد ... ====== اشعار اینجا کلی خواندن دارد ها ! کلی .... [لبخند][گل]

الهام

برای ادای دین به رخوت و تکرار و گریز باز نوشته ام . . . عاشق تو بودن رویای هر ستاره ای ست زیبا بود و دلنشین نویسا بمانی